אז מה מדדנו?

פרק 2- הנגשת מידע לציבור

נגישות מבנה הרשות ושמות בעלי תפקידים

האינדיקטור הראשון שבדקנו התייחס לשאלה עד כמה משרדי הממשלה מקפידים על הנגשת המידע הנוגע לפרסום המבנה ההיררכי של הרשות, שמות בעלי התפקידים ופרטי ההתקשרות שלהם. באופן טבעי, אנו מאמינים כי שקיפות שלטונית מתחילה קודם כל ולפני הכל בפרסום שמותיהם ודרכי הגישה של הגורמים המקבלים את ההחלטות החשובות.

נגישות שפתית (הנגשה שפתית) של תיאור תפקידי הרשות

פעמים רבות, נוטים הכותבים האמונים על יצירת התוכן באתרים הרשמיים של משרדי הממשלה, להגישן בשפה שאינה בהכרח ברורה או נהירה לכל אזרח. בדיוק מהסיבה הזו השיק מערך הדיגיטל הלאומי את האתר אפיון שפה למוצרים הדיגיטליים של ממשלת ישראל, שמטרתו “ליצור סגנון כתיבה אחיד למשרדי הממשלה ולהדריך איך נכון להתנסח בתקשורת עם אזרחים ואזרחיות בתהליך עיצוב השירות”.
בשל היותו כלי חדש, בחרנו במדד להעצמת האזרח לבדוק בהתאם לעקרונות בסיסיים במדריך, עד כמה פשוטה להבנה השפה שבה הוצג המידע לאזרח בעמוד “אודות המשרד” בלבד. בשנים הבאות נעמיק את הבדיקה לאזורים אחרים באתרי המשרדים והגופים הנמדדים.

נגישות מאגרי המידע המנוהלים על ידי הרשויות
בשנת 2016 עברה בממשלה החלטה 1933 בנושא שיפור העברת המידע הממשלתי להנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור. במסגרת ההחלטה, המחזקת את עיקרון השקיפות השלטונית, התבקשו משרדי הממשלה למפות את כלל מאגרי המידע הנמצאים ברשותם ולהעלותם לאתר Data Gov. במסגרת הפרק השני של מדד המרכז להעצמת האזרח, חזרנו לבדוק חמש שנים אחרי שעברה ההחלטה, בממשלה, את אופן יישומה ובחנו עד כמה משרדי הממשלה פרסמו את המאגרים הרלוונטיים, עד כמה המאגרים המפורסמים מעודכנים, עד כמה קל לגשת למידע שפורסם וכיו”ב.

נגישות המידע הפיננסי של הרשות
הנושא הראשון והבסיסי ביותר בהנגשת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות, הוא הנגשת מידע אודות הוצאת הכספים על ידי הרשות הציבורית. בגלל העובדה שמדובר בכסף שמגיע ישירות מכיסם של ציבור משלמי המיסים, אך טבעי שבמסגרת חוק חופש המידע, תופיע חובת פרסום הוצאות התקציב של המשרד בפומבי לצורך הפיכתם לנחלת הכלל. בחלק זה של מדד המרכז להעצמת האזרח, בדקנו עד כמה המשרדים אכן פרסמו הלכה למעשה את הדוחות הרבעוניים שהיה עליהם לפרסם מתוקף חוק חופש המידע ומה אחוז ההתקשרויות החסויות, עליהן לא חלה חובת הפרסום, מתוך כלל ההתקשרויות.

נגישות ההנחיות המנהליות של הרשות
הנחיות מנהליות הן ההנחיות הכתובות שעל פיהן פועלת הרשות בהפעלת סמכויותיה. חוק חופש המידע קובע כי על הרשות הציבורית לפרסם את ההנחיות המנהליות החלות עליה (סעיף 6(א) לחוק). חובת הפרסום נובעת מתוקף החשיבות הרבה שראה המחוקק בהבהרת האופן בו פועלת הרשות הציבורית – בפני הציבור, וזאת באופן שיאפשר בקרה ופיקוח ציבורי על אופן הפעלת הסמכויות, כמו גם יאפשר פרסום ההנחיות המנהליות באופן שקוף ופומבי לציבור לממש את זכויותיו על הצד הטוב ביותר.
במדד המרכז להעצמת האזרח ביקשנו לבחון את אופן פרסום ההנחיות המנהליות באתרי האינטרנט של הרשויות הציבוריות. בשל היקף המשאבים נבחרו ההנחיות המרכזיות בכל משרד: חוזרי מנכ”ל, הנחיות היועצת המשפטית לממשלה, הוראות התכ”ם של משרד האוצר וכד’. כמו כן נבחן האם קיים נוהל המנחה את האגפים והמחלקות בתוך הרשות כיצד לקדם את פרסום ההנחיות באופן יזום.

איך קבענו את ציוני המשרדים? | המתדולוגיה של הגרפים

רוצה לדעת עוד?

Scroll to top